Poprzedzając rozważania na temat odbiorców działań marketingowych należy określić cele dostosowane do konkretnej grupy. Inny przekaz zawarty będzie w kampanii skierowanej do przyszłych studentów w danym ośrodku akademickim, inny do turystów. Oprócz celu nadrzędnego, którym jak wspomniano wcześniej jest zwrócenie uwagi, a w efekcie przyciągnięcie do siebie odbiorcy, są cele pomniejsze odpowiadające przeważnie potrzebom poszczególnych i aktualnych kampanii. Można zatem stwierdzić, że na podstawie działań i celów marketingu terytorialnego można zidentyfikować grupy odbiorców.

Co do zasady cele działań marketingowych mogą być określone na takie, które wprost mają przynieść wymiar ekonomiczny oraz te, które pożytek finansowy mają przynieść pośrednio – w przyszłości. Do pierwszej grupy można zaliczyć wszelkie działania skierowane do przedsiębiorstw oraz potencjalnych inwestorów – na przykład utworzenie i promowanie

specjalnej strefy ekonomicznej. Do drugiej grupy zaliczyć można kampanie adresowane do przyszłych studentów, turystów oraz te mające na celu poprawę wizerunku miejsca.

Generalnie cele działań marketingowych mogą być następujące:

infografika cele

- cele ekonomiczne i rynkowe – określają skalę korzyści ekonomicznych i finansowych, które mają przynieść działania marketingowe, wyrażać się mogą wzrostem sprzedaży, zwiększeniem przychodów z podatków, zwiększeniem obrotu i powiększeniem rynku na danym terytorium etc. W sposób wyrażony najprościej – w pieniądzu – pozwalają określić cele oraz następnie zweryfikować stopień ich wykonania. Ten cel powoduje w największym stopniu poziom rywalizacji regionów – na przykład o pozyskiwanie nowych inwestorów lub środki czy dotacje. Cel ten zakłada wzrost stopy życia i zamożności mieszkańców danego terytorium.

- cele społeczne – określają wzrost zadowolenia i satysfakcji mieszkańców z ogólnego rozwoju miejscowości, zaliczyć tu także można bezpieczeństwo socjalne i dochodowe, a także możliwości rozwoju osobistego. Cele te niejednokrotnie są przedmiotem tworzenia rankingów dla miejscowości ( na przykład ankietowani odpowiadają na pytanie – w którym z polskich miast są największe możliwości do rozwoju lub które miasto jest uważane za najbezpieczniejsze do życia w Polsce). Cel ten kształtuje bezpośrednio wizerunek regionu i odbiór jego atrakcyjności w oczach mieszkańców innych regionów.

- cele ekologiczne i środowiskowe – można je określić poprzez zmniejszenie ogólnego zanieczyszczenia środowiska danego terytorium, a także poziom wzrostu rewitalizacji środowiska naturalnego ( na przykład zasadzanie nowych terenów leśnych, tworzenie tras i ścieżek o walorach ekologicznych itp.), a także spadek poziomu wykorzystania zasobów naturalnych. Cele te poprawiają także ogólną atrakcyjność regionu i wpisują się w nurt  najnowszych trendów zarządzania - społecznej odpowiedzialności biznesu.

- cele prestiżowe – rozumiany jest jako ogólny wizerunek miejsca, czy miejscowości – zakładany cel na poprawę wizerunku może być wyjątkowo długotrwały i trudno mierzalny.

Poprawa wizerunku znacząco zwiększa atrakcyjność miejsca i regionu. Stale i długotrwale zwiększa wartość określonego terytorium ( na przykład oznacza się to wzrostem cen nieruchomości, poziomem średniego wynagrodzenia lub wskaźnikiem PKB na jednego mieszkańca).

Marketing terytorialny

Nasza strona internetowa używa plików „Cookies” w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dalsze informacje znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.