Rozważając pojęcie tworzenia marki kreowania wizerunku w kontekście terytorialnym należy pamiętać o indywidualnym rysie każdego z miejsc. Każde miasto, każda budowla ma swoją niepowtarzalną historię. Ta unikalność stanowi bazę pod stworzenia marki danego miejsca. Akcenty, które promuje się przy tworzeniu marki miejscowości mają swoje podłoże w historii, uwarunkowaniach kulturowych i geograficznych oraz w heraldyce – historii flag i godeł danego miejsca – co ma silne przełożenie na kolorystykę barw obecnego herbu miasta. Każde miejsce ma swoją niepowtarzalną, unikatową historię i w związku z tym do każdego miejsca należy podejść indywidualnie i na swój sposób promować.

Kolejnym etapem w tworzeniu wizerunku miejsca jest stworzenie strategii oraz określenie zasobów kampanii. Podstawą tworzenia jakiejkolwiek strategii jest analiza obecnego stanu rzeczy. W przypadku marketingu terytorialnego jest to rozważenie, czy miejscowość, która zamierza się promować posiada „produkt” w postaci znanego miejsca lub miejsca charakterystycznego, na którym można zbudować kampanię. Nierzadko występują miejsca gdzie z pozoru na pierwszy rzut oka nie ma znaczących atrakcji, które stanowiłyby bazę to stworzenia kampanii marketingowej. Jest to tylko pozór – w takiej sytuacji należy sięgnąć do historii miejsca lub intensywnie odnieść się do kolorystyki wynikającej z herbu miejscowości lub odniesienie znaleźć w uwarunkowaniach kulturowych lub charakterystycznym położeniu geograficznym. Często ogromną skarbnicą wiedzy są mieszkańcy w starszym wieku, którzy posiadają bogatą i obszerną wiedzę na temat swoich rodzinnych stron. Innymi miejscami gdzie należy poszukiwać informacji mogą być kroniki przy miejscowych kościołach lub bibliotekach. Innym źródłem inspiracji do tworzenia działań z zakresu marketingu terytorialnego są podania i legendy związane z wybranym miejscem.

 

Planowanie kampanii marketingowej oraz analiza obecnego stanu działań marketingowych  Konsultacje społeczne  Tworzenie planu i harmonogramu działań  Wdrażanie planu  Weryfikacja działań kampanii

 

Analiza stanu obecnego (posiadane zasoby i produkty) – na tym etapie określa się posiadane zasoby oraz dokonuje się diagnozy obecnej strategii. Polega ona na analizie i ocenie bieżących rozwiązań. Konieczne jest wyszczególnienie mocnych i słabych stron, które wymagają udoskonalenia. Często region posiada już pewne programy promowania go. Warto zatem je dokładnie poznać, przeanalizować, dokonać oceny by móc w pełni wykorzystać dostępny potencjał. Mocnymi stronami mogą być m.in. atrakcje turystyczne, rozbudowany system informowania w mieście, sprawna infrastruktura, wydarzenia kulturalne i wiele innych. Słusznym zabiegiem przy tworzeniu tej analizy jest odniesienie się do barw herbu miejscowości lub elementów kulturowych.

Konsultacje społeczne - mogą opierać się na zasadzie prowadzenia dialogu społecznego. Warto poznawać opinie interesariuszy miasta na temat ich perspektywy w zakresie promowania miasta. Świadomość ich postrzegania na temat zalet i wad funkcjonującego systemu może być cennym źródłem informacji oraz pomaga kreować inicjatywy na przyszłość. Prowadząc dialog w formie konsultacji można wypracować wspólne rozwiązania, które będą znacznie bardziej efektywne oraz zapewnią kreatywne i innowacyjne strategie działania w marketingu regionu.

Tworzenie planu i harmonogramu – etap ten pozwala przedstawić plan i harmonogram założonych działań marketingowych. Na tym etapie ogłaszany jest konkurs na zasadzie przetargu na wykonanie i przeprowadzenie kampanii promującej miejscowość. Określane są elementy i mocne strony, na których budowana jest cała kampania. Etap ten także wymaga postawienia sobie celu podjętych działań kampanii oraz skierowania jej do odpowiedniej grupy odbiorców – właściwymi kanałami przekazu i na dobrze dobranym terenie działań.

Wdrażanie planu – na tym etapie dochodzi do wcielenia planu w życie. Kampania jest w trakcie realizacji. Uwolnione zostają środki na działania marketingowe – przeprowadzana jest kampania główna oraz szereg działań dodatkowych – na przykład produkcja i dystrybucja materiałów dodatkowych ( ulotek, długopisów, koszulek, ale także kolportaż plakatów informacyjnych, uczestnictwo w wystawach i targach oraz wszelkie inne formy reklamy i promocji ).

Weryfikacja planu – po przeprowadzonej kampanii badane są jej efekty. Poprzez badania ankietowe można stwierdzić skuteczność kampanii z zakresu marketingu terytorialnego danego miejsca – zapamiętanie głównego nurtu kampanii, elementów pobocznych oraz sprawdzenia wytworzenia świadomości o danym miejscu.

Planowanie i wprowadzanie usprawnień – po przeprowadzonej weryfikacji wskazuje się na mocne strony kampanii oraz na elementy wymagające poprawy. Rzetelna analiza może mieć miejsce po odpowiednim upływie czasu. Następnie dokonywana jest weryfikacja właściwa i wprowadzanie korekt oraz działań naprawczych. Kolejnym zadaniem jest ocena wykonanych celów, by następnie po odczekaniu właściwego przedziału czasowego rozpocząć cały cykl od nowa.

 

 

 

 

Marketing terytorialny

Nasza strona internetowa używa plików „Cookies” w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dalsze informacje znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.