Poruszając problematykę marketingu terytorialnego należy odnieść się do genezy tego pojęcia. Jest ono stosunkowo nowe i łączy w sobie znaczenie słów Marketing oraz Terytorium. Marketing jest to zbiór działań mających na celu wsparcie szeroko rozumianej sprzedaży usług i produktów, przy użyciu wszelkich dostępnych metod i technik, które oddziałują na nabywcę produktu lub odbiorcę przekazu. W innym ujęciu marketing obejmuje czynności zmierzające do zidentyfikowania, w niektórych przypadkach wykreowania, a w efekcie zaspokojenia potrzeb klienta. Jeden z ojców współczesnego marketingu – Philip Kotler uważa, że marketing jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Rolą marketingu jest zatem odkrywanie nieznanych dotąd potrzeb ludzi i tworzenie atrakcyjnych oraz nowych rozwiązań w celu zaspokojenia tych potrzeb. Terytorium jak podaje Słownik Języka Polskiego PWN jest to obszar ziemi o określonych granicach, wyodrębniony ze względu na jakieś cechy charakterystyczne. Inna definicja ujmuje to w kontekście podległości określonym władzom administracyjnym. Terytorium można zatem dosyć łatwo sprowadzić do granic administracyjnych, na przykład kraju, województwa, powiatu, gminy itp.

W kontekście marketingu terytorialnego pod słowem terytorium kryją się także poszczególne, konkretne miejsca (na przykład budowle, obiekty) lub miejscowości. W literaturze przedmiotu można także spotkać stosowane zamiennie pojęcie „marketing miejsc”. Łącząc zatem oba te wyrażenia uzyskuje się pojęcie marketingu terytorialnego rozumianego jako podjęcie przez władze lub organizacje wywodzące się z danego terytorium czynności, mające na celu zainteresowanie i przyciągnięcie odbiorców tych działań do swojego regionu.

DodajArtykul

Marketing terytorialny

Nasza strona internetowa używa plików „Cookies” w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dalsze informacje znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.