Korzenie muzyki ludowej są złożone. Jej wpływy są wielorakie, od gospodarki kapitalistycznej po kulturę wiejską i od muzyki instrumentalnej po wersy narracyjne. Tutaj przyjrzymy się tym wpływom, aby zrozumieć naturę muzyki ludowej. Zbadamy też jej wpływ na współczesną kulturę. Oto kilka przykładów:

Wpływ kapitalistycznego systemu gospodarczego

Wpływ kapitalistycznego systemu gospodarczego na muzykę ludową można dostrzec w przesunięciach w konsumpcji muzycznej od połowy lat 90. do lat 2000. W tym czasie konsumpcja muzyczna była podyktowana kupowaniem płyt CD w sklepach płytowych i odtwarzaniem ich na urządzeniach przenośnych, takich jak Sony Walkman i Discman. Muzyka popularna była również promowana za pośrednictwem radia i telewizji. Jednak wraz z pojawieniem się nowych technologii wpływ kapitalizmu został ograniczony.

Wpływ kapitalizmu na muzykę ludową często przypisywano jego wpływowi na rozwój kultur tradycyjnych. Choć można powiedzieć, że kapitalizm jest bardziej wydajnym systemem ekonomicznym niż gospodarka planowa, był on krytykowany przez obserwatorów politycznych z całego spektrum politycznego jako destrukcyjny kulturowo. Niniejsza książka stanowi próbę odpowiedzi na tę krytykę. Badając rolę kapitalizmu w muzyce ludowej, możemy zrozumieć zmieniającą się rolę kapitalizmu w dzisiejszym świecie.

Szybki rozwój europejskich potęg na początku XX wieku doprowadził do dwóch wojen światowych oraz kilku kryzysów i rewolucji. Wewnętrzne sprzeczności w ramach coraz większych i bardziej złożonych struktur muzycznych spowodowały rozpad centrów tonalnych. Jedność stała się napięta, a klasyczne formy stały się ledwie dostrzegalne w kompozycjach. Ponadto kapitalizm był ściśle związany z przemianami społecznymi. W tym okresie powstało niewiele utworów podnoszących na duchu.

Choć system gospodarczy zdominował światowe życie kulturalne, jego korzenie tkwiły w purytańskim protestantyzmie. Weber uznał więc, że kapitalizm jest produktem ubocznym protestantyzmu. Durkheim rozszerzył tę teorię na inne dziedziny, w tym na muzykę. Pod koniec XX wieku tybetańska społeczność na wygnaniu zapoczątkowała kwitnącą scenę muzyki pop. Ta społeczność jest stosunkowo mała, ale globalnie rozproszona. Pomimo wielkości i geograficznego rozproszenia wygnanych Tybetańczyków, kultura tej społeczności jest wyraźnie związana z globalizacją. Rozpowszechnienie cyfrowych urządzeń i technologii nagraniowych również wiąże się z neoliberalną fazą kapitalizmu.

Niektórzy krytycy kapitalizmu wskazywali na jego niemoralność. Twierdzili, że kapitalizm zakończył czasy szczęśliwego chłopa i przyniósł mroczną rewolucję przemysłową. Ale w XIX wieku krytycy socjalistyczni i komunistyczni dołączyli do tego grona i twierdzili, że kapitalizm można wyleczyć jedynie poprzez zniesienie własności prywatnej. Co jednak myślą o tej nowej rzeczywistości? Z pewnością sprawia ona, że świat wygląda nieco inaczej niż w przeszłości.

Wpływ kultury wiejskiej


Wpływ kultury wiejskiej na muzykę ludową można zauważyć już na początku XX wieku. Kultura popularna na wsi to często pieśni i tańce wykonywane przez samotnych mężczyzn we frakach. Chopin słynnie określił muzykę ludową jako "zgrzebną, bez pierwotnej gleby jej pochodzenia. W Polsce scena muzyki ludowej jest silnie obecna na obszarach wiejskich i jest szczególnie wyraźna na wsi.

Kulturowe i ekonomiczne znaczenie muzyki ludowej i tradycyjnych wykonań jest widoczne w regionie Argyll and Bute, małej wiejskiej radzie na zachodnim wybrzeżu Szkocji. Na tym obszarze istnieje znacząca tradycja gry na fujarce i innej muzyki tradycyjnej. Lokalni mieszkańcy występują w pubach i na sesjach muzycznych w hotelach, a muzyka tradycyjna jest także wykonywana na festynach i w salach wiejskich. W przeszłości występy te były nagrywane, a następnie wykorzystywane w turystycznych filmach marketingowych i innych materiałach promocyjnych dotyczących atrakcji dziedzictwa kulturowego.

Choć społeczności wiejskie są w dużej mierze białe, w niektórych utworach muzyki ludowej wciąż można odnaleźć ślady kultury wiejskiej. Na przykład "Turkey in the Straw" była piosenką popularną wśród białych, wiejskich mieszkańców Południa i od tego czasu stała się popularną melodią do tańca na placu. W rzeczywistości ta forma muzyczna została włączona do tradycji muzycznych Appalachów. Obecnie w regionie tym odbywa się festiwal muzyki folkowej znany jako Mountain Music Festival, podczas którego uczestnicy wykonują piosenki sławiące proste życie białych mieszkańców wsi.

Wraz z rozpowszechnianiem się wpływu kultury wiejskiej na muzykę ludową, naukowcy i amatorzy zaczęli zwracać uwagę na tę zaginioną kulturę. Podejmowano różne próby zebrania i nagrania tradycyjnej muzyki ludowej. Francis James Child zebrał ponad 300 ballad w tradycji angielskiej, nazwanych "The Child Ballads". Innymi znaczącymi kolekcjonerami byli Cecil Sharp i Sabine Baring-Gould. Te dwie artystki zebrały znaczny korpus wiejskiej muzyki ludowej w Anglii.

Upadek kultury wiejskiej na muzykę ludową przypisuje się w dużej mierze mechanizacji życia na wsi. Mechanizacja rolnictwa zniszczyła związek pieśni ludowych z pracą na polu, które stanowiły serce wiejskiej audiosfery. W efekcie zmniejszył się repertuar popularnych piosenek wiejskich, gdyż starsi ludzie nie mogli już śpiewać podczas pracy. Młodsi, którzy nie mieli styczności z pieśniami, stopniowo je tracili i nigdy ich nie słyszeli.

Wpływ muzyki instrumentalnej


Kiedy powstały pierwsze zarejestrowane nagrania muzyki ludowej, były to w dużej mierze kompozycje instrumentalne, a wpływ tych kompozycji na współczesną muzykę popularną jest widoczny do dziś. Muzyka instrumentalna była pierwszą formą muzyki popularnej, która była produkowana na skalę masową, a wraz ze wzrostem procesu pakowania i promocji tych utworów, ich popularność stale rosła. Ostatecznie wokalne utwory muzyki ludowej wyparły utwory instrumentalne w postaci pieśni, tańców i kompozycji instrumentalnych.

Termin muzyka ludowa obejmuje szeroki zakres stylów muzycznych, od tradycyjnych po współczesne. Kategoria ta obejmuje tradycje muzyczne wielu krajów, w tym Stanów Zjednoczonych. Na stronie mfiles omówiliśmy, gdzie muzyka instrumentalna wpłynęła na inne gatunki, takie jak muzyka klasyczna i filmowa. W rzeczywistości wielu klasycznych kompozytorów włączyło melodie ludowe do swoich dzieł.

Przed pojawieniem się instrumentów, muzyka ludowa była zasadniczo wokalna. Przed wynalezieniem instrumentów muzycznych, muzyka wokalna była używana do towarzyszenia występom w wydarzeniach religijnych lub społecznych. W niektórych przypadkach śpiewowi towarzyszyło bicie drewna. Z czasem jednak muzyka instrumentalna zaczęła zastępować tradycyjną formę. I ta ewolucja trwała do połowy XIX wieku. W międzyczasie pieśni ludowe i muzyka instrumentalna nadal ewoluowały.

Wyniki tego badania wymagają dalszych badań nad uczeniem się od rówieśników i wpływem instytucji na muzykę ludową. Jednakże próba badawcza była stosunkowo mała i cechy kulturowe zaobserwowane na jednym obszarze mogą nie być możliwe do przeniesienia na inne regiony. Wyniki badań sugerują, że pewien stopień antyautorytarnych relacji istnieje między uczniami i nauczycielami. Miejmy nadzieję, że przyszłe badania porównawcze rzucą więcej światła na tę kwestię. 

Do połowy lat 50. muzyka ludowa została w dużej mierze zapomniana przez główny nurt. Pojawienie się rock'n'rolla jednak to zmieniło. W latach 60. muzyka ludowa stała się modą wśród studentów klasy średniej. Fairport Convention, The Incredible String Band i Jethro Tull z powodzeniem łączyli wpływy folku i rocka w swoim eklektyzmie. Najbardziej ożywiona była scena folkowa w Greenwich Village, a Dylan satyrycznie przedstawił jej wpływ w "Talking New York" i upamiętnił to wydarzenie w piosence "Bleecker Street".

Wpływ wiersza narracyjnego


W wielu kulturach pieśń narracyjna jest częścią ich tradycyjnej muzyki. Na przykład epopeje to długie poematy opisujące wydarzenia historyczne i legendy. Ponieważ wiersze narracyjne są zazwyczaj zbyt długie, by je zapamiętać słowo w słowo, często są komponowane podczas występu. Wykonanie epopei może zająć cały dzień i często śpiewane są bez instrumentarium lub prostego akompaniamentu. Epiki mogą być nawet akompaniowane przez samego śpiewaka na gusłach.

Ballady to przykłady wierszy narracyjnych. Podczas gdy same teksty są często proste, melodie nadają im szczególny charakter. Wiele ballad wykorzystuje quatrainy lub kuplety, aby wyrazić swoje emocje, podczas gdy inne używają żywych obrazów, aby opowiedzieć historię. Chociaż ballady niekoniecznie dotyczą miłości, często są śpiewane z pięknymi melodiami. Jeśli jesteś fanem ballad, będziesz w stanie zidentyfikować się z wieloma z tych piosenek.

Chociaż ballady są często klasyfikowane jako "pieśni narracyjne", w rzeczywistości wywodzą się z formy poezji znanej jako ballady. Forma ta ma korzenie w germańskich tradycjach opowiadania historii, w tym Beowulfa. Została ona zaadaptowana i spopularyzowana do użytku w muzyce ludowej przez lud Minnesang. Najwcześniejszą balladą w języku angielskim jest Judas, która pochodzi z XIII wieku.

Wykorzystując formę ballady, "The Rime of the Ancient Mariner" również zawiera elementy tradycyjnej pieśni ludowej. W tym wierszu bohater i bohaterka współdziałają w opowieści i na przemian mówią i śpiewają. Wersy narracyjne mają żałobny ton, który odzwierciedla scenerię średniowiecznego folkloru. Utwór wykorzystuje podniosłe urządzenia dźwiękowe, aby stworzyć pejzaż senny i skontrastować go z rzeczywistością. Wiersz podkreśla również nadprzyrodzone, ponieważ kontrastuje sferę rzeczywistości z zauroczeniem.

Ballady są poematami narracyjnymi, które mają muzykę. Gatunek ten wywodzi się ze średniowiecznego francuskiego chanson balladee. Te taneczne pieśni były popularnymi formami poezji w społecznościach wiejskich. Często były anonimowymi retellacjami lokalnych legend. W średniowieczu wędrowni minstrele opowiadali anonimowe historie publiczności. Chociaż obecnie uważa się je za ballady ludowe, niektóre ballady literackie są celowo naśladowane przez tradycyjne ballady.

Stworzone przy współpracy z ogrodzeniaplastikowe.pl

DodajArtykul

Pogoda w Polsce

Turystyka

Nasza strona internetowa używa plików „Cookies” w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dalsze informacje znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.