Rezerwat Przyrody Góra Zborów- jest to rezerwat przyrody nieożywionej na terenach wsi Podlesice w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wierzchołek góry, zakończony zbudowaną podczas okupacji hitlerowskiej wieżyczką triangulacyjną, jest znakomitym punktem widokowym - najwyższym wzniesieniem na wysokości 462 m n.p.m. Całość stanowi fascynujący kompleks wapiennych ostańców, jaskini i lejów krasowych. Na terenie rezerwatu znajduje się także zamknięty obecnie kamieniołom, w którym pracowali przymusowi robotnicy III Rzeszy, niegdyś miały też miejsce tutaj, potyczki pomiędzy niemiecką żandarmerią a oddziałami Armii Ludowej oraz Batalionów Chłopskich.
Współcześnie, na zboczach znajdują się skałki o wysokości do 30 metrów, ściany które pokryte są gęstą siatką dróg wspinaczkowych. 

 

Autorka zdjęć oraz tekstu :

Katarzyna Krajewska

Strona autorki - www.fotofiszka.eu

DodajArtykul

Pogoda w Polsce

Chronione formy przyrody