Rozważając pojęcie tworzenia marki kreowania wizerunku w kontekście terytorialnym należy pamiętać o indywidualnym rysie każdego z miejsc. Każde miasto, każda budowla ma...
Odnosząc się do celów w kontekście marketingu terytorialnego w literaturze przedmiotu można z tym pojęciem spotkać się stosunkowo rzadko w literaturze przedmiotu....
Poprzedzając rozważania na temat odbiorców działań marketingowych należy określić cele dostosowane do konkretnej grupy. Inny przekaz zawarty będzie w kampanii...
Poruszając problematykę marketingu terytorialnego należy odnieść się do genezy tego pojęcia. Jest ono stosunkowo nowe i łączy w sobie znaczenie słów Marketing oraz...

DodajArtykul

Pogoda w Polsce

Marketing terytorialny