Rozważając pojęcie tworzenia marki kreowania wizerunku w kontekście terytorialnym należy pamiętać o indywidualnym rysie każdego z miejsc. Każde miasto, każda budowla ma swoją niepowtarzalną historię. Ta unikalność stanowi bazę pod stworzenia marki danego miejsca. Akcenty, które promuje się przy tworzeniu marki miejscowości mają swoje podłoże w historii, uwarunkowaniach kulturowych i geograficznych oraz w heraldyce – historii flag i godeł danego miejsca – co ma silne przełożenie na kolorystykę barw obecnego herbu miasta. Każde miejsce ma swoją niepowtarzalną, unikatową historię i w związku z tym do każdego miejsca należy podejść indywidualnie i na swój sposób promować.

Kolejnym etapem w tworzeniu wizerunku miejsca jest stworzenie strategii oraz określenie zasobów kampanii. Podstawą tworzenia jakiejkolwiek strategii jest analiza obecnego stanu rzeczy. W przypadku marketingu terytorialnego jest to rozważenie, czy miejscowość, która zamierza się promować posiada „produkt” w postaci znanego miejsca lub miejsca charakterystycznego, na którym można zbudować kampanię. Nierzadko występują miejsca gdzie z pozoru na pierwszy rzut oka nie ma znaczących atrakcji, które stanowiłyby bazę to stworzenia kampanii marketingowej. Jest to tylko pozór – w takiej sytuacji należy sięgnąć do historii miejsca lub intensywnie odnieść się do kolorystyki wynikającej z herbu miejscowości lub odniesienie znaleźć w uwarunkowaniach kulturowych lub charakterystycznym położeniu geograficznym. Często ogromną skarbnicą wiedzy są mieszkańcy w starszym wieku, którzy posiadają bogatą i obszerną wiedzę na temat swoich rodzinnych stron. Innymi miejscami gdzie należy poszukiwać informacji mogą być kroniki przy miejscowych kościołach lub bibliotekach. Innym źródłem inspiracji do tworzenia działań z zakresu marketingu terytorialnego są podania i legendy związane z wybranym miejscem.

 

Planowanie kampanii marketingowej oraz analiza obecnego stanu działań marketingowych  Konsultacje społeczne  Tworzenie planu i harmonogramu działań  Wdrażanie planu  Weryfikacja działań kampanii

 

Analiza stanu obecnego (posiadane zasoby i produkty) – na tym etapie określa się posiadane zasoby oraz dokonuje się diagnozy obecnej strategii. Polega ona na analizie i ocenie bieżących rozwiązań. Konieczne jest wyszczególnienie mocnych i słabych stron, które wymagają udoskonalenia. Często region posiada już pewne programy promowania go. Warto zatem je dokładnie poznać, przeanalizować, dokonać oceny by móc w pełni wykorzystać dostępny potencjał. Mocnymi stronami mogą być m.in. atrakcje turystyczne, rozbudowany system informowania w mieście, sprawna infrastruktura, wydarzenia kulturalne i wiele innych. Słusznym zabiegiem przy tworzeniu tej analizy jest odniesienie się do barw herbu miejscowości lub elementów kulturowych.

Konsultacje społeczne - mogą opierać się na zasadzie prowadzenia dialogu społecznego. Warto poznawać opinie interesariuszy miasta na temat ich perspektywy w zakresie promowania miasta. Świadomość ich postrzegania na temat zalet i wad funkcjonującego systemu może być cennym źródłem informacji oraz pomaga kreować inicjatywy na przyszłość. Prowadząc dialog w formie konsultacji można wypracować wspólne rozwiązania, które będą znacznie bardziej efektywne oraz zapewnią kreatywne i innowacyjne strategie działania w marketingu regionu.

Tworzenie planu i harmonogramu – etap ten pozwala przedstawić plan i harmonogram założonych działań marketingowych. Na tym etapie ogłaszany jest konkurs na zasadzie przetargu na wykonanie i przeprowadzenie kampanii promującej miejscowość. Określane są elementy i mocne strony, na których budowana jest cała kampania. Etap ten także wymaga postawienia sobie celu podjętych działań kampanii oraz skierowania jej do odpowiedniej grupy odbiorców – właściwymi kanałami przekazu i na dobrze dobranym terenie działań.

Wdrażanie planu – na tym etapie dochodzi do wcielenia planu w życie. Kampania jest w trakcie realizacji. Uwolnione zostają środki na działania marketingowe – przeprowadzana jest kampania główna oraz szereg działań dodatkowych – na przykład produkcja i dystrybucja materiałów dodatkowych ( ulotek, długopisów, koszulek, ale także kolportaż plakatów informacyjnych, uczestnictwo w wystawach i targach oraz wszelkie inne formy reklamy i promocji ).

Weryfikacja planu – po przeprowadzonej kampanii badane są jej efekty. Poprzez badania ankietowe można stwierdzić skuteczność kampanii z zakresu marketingu terytorialnego danego miejsca – zapamiętanie głównego nurtu kampanii, elementów pobocznych oraz sprawdzenia wytworzenia świadomości o danym miejscu.

Planowanie i wprowadzanie usprawnień – po przeprowadzonej weryfikacji wskazuje się na mocne strony kampanii oraz na elementy wymagające poprawy. Rzetelna analiza może mieć miejsce po odpowiednim upływie czasu. Następnie dokonywana jest weryfikacja właściwa i wprowadzanie korekt oraz działań naprawczych. Kolejnym zadaniem jest ocena wykonanych celów, by następnie po odczekaniu właściwego przedziału czasowego rozpocząć cały cykl od nowa.

 

 

 

 

DodajArtykul

Pogoda w Polsce

Marketing terytorialny

Nasza strona internetowa używa plików „Cookies” w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dalsze informacje znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.